Visų kategorijų transporto priemonių vairuotojų sveikatos patikra

Keičiasi psichikos sveikatos centro
telefono numeris: +370 315 77001
Asmuo, norintis gauti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 083-1/a), prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:
  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  2. Vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai).
  3. Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a), jei privalomai periodiškai sveikata tikrinama dirbant vairuotoju pagal darbo sutartį.
  4. Savo šeimos/vidaus ligų gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra prisirašęs Alytas poliklinikoje.
  5. Gydytojo psichiatro parengtą formą Nr. 027/a iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje yra registruotas, jei asmuo nėra prisirašęs Alytaus poliklinikos Psichikos sveikatos centre.
  6. Nurodyti, kokių kategorijų transporto priemones nori vairuoti.