„Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas Alytaus mieste“

Keičiasi psichikos sveikatos centro
telefono numeris: +370 315 77001

„Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas Alytaus mieste“

Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika ir Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas Alytaus mieste“ (Nr. 09-19-P-0022) sutartį.

Projektą įgyvendina VšĮ Alytaus poliklinika pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“.

Projekto tikslas - Psichikos dienos stacionaro paslaugų plėtra, siekiant mažinti savižudybių skaičių ir gerinti psichikos sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą Alytaus mieste.

Projektu sprendžiamos problemos - Psichikos sveikata yra ilgalaikis ir reikšmingas iššūkis Lietuvos sveikatos sistemai. Remiantis Higienos instituto 2021 m. išankstiniais duomenimis, 326 tūkst. asmenų arba vienas iš devynių Lietuvos gyventojų turi diagnozuotą psichikos ir elgesio sutrikimą ir tikėtina, kad dar daugiau turi nediagnozuotų sutrikimų ar susiduria su reikšmingais psichikos sveikatos sunkumais.

Projekto veikla - Ambulatorinių psichikos sveikatos paslaugų ir psichosocialinės reabilitacijos plėtrai reikalingos infrastruktūros įrengimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas. 

Projekto poveiklė - Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas VšĮ Alytaus poliklinikoje. 

Poveiklės metu planuojama įgyvendinti:

1) Psichiatrijos dienos stacionaro, adresu Daugų g. 5A, Alytuje, paprastasis remontas

2) Veiklos vykdymui bus įsigyta reikalinga įranga ir baldai

3) Praplėsti VšĮ Alytaus poliklinikos psichiatrijos dienos stacionarą nuo 15 iki 35 vietų.

Bendra projekto vertė – 253 333,00 eur.; ES finansavimas – 215333,05 eur.

Projekto trukmė – 2024-01-02 - 2025-06-30