Būtinoji pagalba

Keičiasi psichikos sveikatos centro
telefono numeris: +370 315 77001

Būtinajai medicinos pagalbai priskiriama pirmoji medicinos pagalba ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiama skubioji medicinos pagalba.

Skubioji medicinos pagalba teikiama nedelsiant arba neatidėliotinai dėl ūmių klinikinių būklių, kai paciento gyvybei gresia pavojus arba kai tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų paciento sveikatai.

Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, ar ne.

Būtinoji medicinos pagalba nemokamai taip pat teikiama ir užsienio šalių piliečiams. Tam, kad Europos Sąjungos šalių pilietis galėtų pasinaudoti šia teise, jis turi pateikti galiojančius asmens tapatybę ir draustumą valstybiniu sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus – Europos sveikatos draudimo kortelę, ją laikinai pakeičiantį sertifikatą arba pažymą E123 ar DA1 (šios pažymos patvirtina asmens teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, teikiamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe).

Kitų užsienio šalių piliečiai, neturintys Europos sveikatos kortelės, už būtinąją pagalbą turi susimokėti pagal LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintas šių paslaugų bazines kainas.

Būtinoji medicinos pagalba teikiama tik atvykus į Alytaus polikliniką.