Aukštos kokybės medicinos paslaugų teikimas Lenkijos ir Lietuvos pasienio regione, orientuojantis į chirurginį gydymą ir gyvybei pavojingų ligų profilaktiką

Keičiasi psichikos sveikatos centro
telefono numeris: +370 315 77001

AUKŠTOS KOKYBĖS MEDICINOS PASLAUGŲ TEIKIMAS LENKIJOS IR LIETUVOS PASIENIO REGIONE, ORIENTUOJANTIS Į CHIRURGINĮ GYDYMĄ IR GYVYBEI PAVOJINGŲ LIGŲ PROFILAKTIKĄ

 

Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika kartu su Elko miesto (Lenkijos Respublika) ligonine "Pro-medica"  įgyvendina projektą „Aukštos kokybės medicinos paslaugų teikimas Lietuvos  ir Lenkijos pasienio regione, orientuojantis į chirurginį gydymą ir gyvybei pavojingų ligų profilaktiką“, Nr. LTPL00022, kurio sutartis su LR Vidaus reikalų ministerija buvo pasirašyta 2024 m. kovo 14 d.  

Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti tvarų bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Lenkijos sveikatos priežiūros tarnybų: keistis patirtimi, gerinti medicinos paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti projekto partnerių kompetenciją bei gerinti visuomenės informuotumą ir žinias apie tarpvalstybinę medicinos pagalbą, prevencinę sveikatos priežiūrą. Tiek Alytaus poliklinika, tiek Elko ligoninė susiduria su panašiomis problemomis:

- Ilgas laukimo laikas medicininėms paslaugoms (rentgenas, chirurgija);

- Nepakankama sveikatos paslaugų kokybė ir prieinamumas;

- Nepakankama infekcinių, gyvybei pavojingų ligų (tuberkuliozės) prevencija;

- Nepakankamas keitimasis patirtimi/įgūdžiais tarp medicinos įstaigų;

- Nepakankamas gyventojų įtraukimas į prevencines programas;

- Pasenusi diagnostika ir gydymo įranga;

Projekto metu planuojama Alytaus poliklinkos patalpose įrengti rentgeno patalpas, įsigyti rentgeno aparatą, organizuoti tuberkuliozės prevencijos seminarus mokyklose, organizuoti seminarus poliklinikos specialistams, vykdyti gyventojų prevencinę tuberkuliozės patikrą. Elko ligoninė atnaujins  operacinių patalpas, įsigys naują operacinių įrangą, organizuos seminarus darbuotojams. Keisis gerąja patirtimi su Alytaus poliklinikos specialistais.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą pagerės sveikatos paslaugų kokybė ir prieinamumas (pacientas gaus visas jam reikalingas paslaugas vienoje įstaigoje: diagnostika, ištyrimas, gydymas. Nereikės kreiptis į kitas gydymo įstaigas, dažniausiai esančias kituose miestuose, apžiūrai/tyrimams atlikti); sutrumpės laukimo laikas medicinos paslaugoms gauti;  visuomenė aktyviau įsitrauks į prevencines (gyventojai bus skatinami aktyviai atlikti rentgeno tyrimą dėl tuberkuliozės).

Projekto biudžetas yra 888 451,87 Eur. ES dalis (ERPF 80%): 710 761,49 Eur. Projekto partnerių indėlis (20%): 177 690,38 Eur.

Projekto vertė, tenkanti VšĮ Alytaus poliklinikai: 398 925,00 Eur., iš jų – ES dalis (ERPF 80%): 319 140,00 Eur., įstaigos lėšos (20%): 79 785,00 Eur.

Projektas parengtas pagal 2021-2027 m. Interreg VI A Lietuvos-Lenkijos programos 1 kvietimą teikti paraiškas.

Kviečiame aplankyti mūsų Facebook ir sekti naujienas apie projektą: https://www.facebook.com/photo/?fbid=854367539834404&set=a.463050792299416