Asmenų, dirbančių profesinės rizikos poveikyje ar norinčių įsidarbinti, sveikatos patikra

Keičiasi psichikos sveikatos centro
telefono numeris: +370 315 77001
Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą įsidarbinant arba dirbant prieš tikrinantis sveikatą reikia pateikti:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2. Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a) – įsidarbinančiam formą 047/a privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantį asmenį tikrintis sveikatos).
3. Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a – dirbančiam (formą 048/a privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas dirbantį asmenį tikrintis sveikatos).
4. Savo šeimos/vidaus ligų gydytojo Medicinos dokumentų išrašą/siuntimo formą Nr. 027/a iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra prisirašęs Alytaus poliklinikoje.
5. Jei reikia, kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo užpildytą formą Nr. 027/a.