Asmenų, vykstančių į užsienį, sveikatos tikrinimas

Keičiasi psichikos sveikatos centro
telefono numeris: +370 315 77001