Asmenų, norinčių gauti leidimą įsigyti ar laikyti šaunamuosius ginklus ,sveikatos patikra

Keičiasi psichikos sveikatos centro
telefono numeris: +370 315 77001
Asmuo, norintis gauti leidimą įsigyti ar laikyti ginklą, prieš sveikatos patikrinimą turi pateikti:
  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  2. Fotonuotrauką.
  3. Charakteristiką iš darbovietės arba seniūnijos (nedirbantys).
  4. Priklausomybės ligų gydytojo (narkologo) pažymą iš Priklausomybės ligų centro pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.
  5. Gydytojo psichiatro parengtą medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) apie teiktas/neteiktas paslaugas iš gydymo įstaigos, kurioje yra registruotas, jei asmuo Alytaus poliklinikos Psichikos sveikatos centre prisirašęs mažiau nei 10 metų.
  6. Savo šeimos/vidaus ligų gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra prisirašęs Alytaus poliklinikoje.
  7. Neeilinio sveikatos patikrinimo atveju – policijos ar darbdavio siuntimą.