Traukinių mašinistų, jų padėjėjų ir darbuotojų sveikatos patikra

Keičiasi psichikos sveikatos centro
telefono numeris: +370 315 77001
Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą įsidarbinant arba dirbant prieš tikrinantis sveikatą  reikia pateikti:
  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  2. Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 047/a – įsidarbinančiam.
  3. Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a – dirbančiam (formas 048/a ir 047/a privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą).
  4. Savo šeimos/vidaus gydytojo Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą forma Nr. 027/a iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra  prisirašęs Antakalnio poliklinikoje.
  5. Gydytojo psichiatro  parengtą formą Nr. 027/a iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje yra registruotas, jei asmuo nėra  prisirašęs Alytaus poliklinikos Psichikos sveikatos centre.