Asmenų, vykstančių į užsienį, sveikatos tikrinimas

Atgal

Asmenų, vykstančių į užsienį, sveikatos tikrinimas

Asmuo norintis gauti medicininę pažymą vykstant dirbti ar mokytis į užsienį (forma Nr. 082a), prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:
  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  2. Savo šeimos/vidaus gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra prisirašęs Alytaus poliklinikoje.
  3. Jei reikia, kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo užpildytą formą Nr. 027/a.