Asmenų, dirbančių profesinės rizikos poveikyje ar norinčių įsidarbinti, sveikatos patikra

Atgal

Asmenų, dirbančių profesinės rizikos poveikyje ar norinčių įsidarbinti, sveikatos patikra

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą įsidarbinant arba dirbant prieš tikrinantis sveikatą reikia pateikti:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2. Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a) – įsidarbinančiam formą 047/a privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantį asmenį tikrintis sveikatos).
3. Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a – dirbančiam (formą 048/a privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas dirbantį asmenį tikrintis sveikatos).
4. Savo šeimos/vidaus ligų gydytojo Medicinos dokumentų išrašą/siuntimo formą Nr. 027/a iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra prisirašęs Alytaus poliklinikoje.
5. Jei reikia, kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo užpildytą formą Nr. 027/a.