Viešieji pirkimai

Keičiasi psichikos sveikatos centro
telefono numeris: +370 315 77001

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TAISYKLĖSVisą informaciją apie vykdomus ir įvykdytus pirkimus (CVPP), paviešintas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus (CVPP) galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) arba Centriniame viešųjų pirkimų portale.

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TAISYKLĖS 2023

2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VERTINIMO RODIKLIAI, 2018 - 2022 M.

2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, PAKEITIMAI, PAPILDYMAI

INFORMACIJA APIE PIRKIMŲ VYKDYMĄ NE PER CPO.LT KATALOGĄ

PAGRINDIMAS DĖL ATSISAKYMO PIRKTI IŠ CPO KATALOGO 2021

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, PAPILDYMAI IR PAKEITIMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2020 M. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2019 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS IR JO PAPILDYMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2019 M. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI

ĮSAKYMAS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

PAGRINDIMAS DĖL ATSISAKYMO PIRKTI IŠ CPO KATALOGO

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TAISYKLĖS

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2017 M. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2017 M. PRADEDAMI VYKDYTI PIRKIMAI

NUSTATYTI LAIMĖTOJAI, SUDARYTOS SUTARTYS

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2016 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2016 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAI

2016 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAI

2016 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2015 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAI

2015 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAI

ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS SUTARTYS

PIRKIMŲ ATASKAITA

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2016 M. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. SAUSIO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. VASARIO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. KOVO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. BALANDŽIO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. GEGUŽĖS MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. BIRŽELIO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. LIEPOS MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. RUGPJŪČIO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. RUGSĖJO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. SPALIO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. LAPKRIČIO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. GRUODŽIO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI