Įgyvendintas pasitikėjimo kabineto Alytuje projektas.

Keičiasi psichikos sveikatos centro
telefono numeris: +370 315 77001
2023 01 12

Įgyvendintas  pasitikėjimo kabineto Alytuje projektas. Projektą įgyvendino Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su partneriais VšĮ Alytaus poliklinika ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Alytaus skyriumi.

2020 m. sausio 7 d. Europos socialinio fondo agentūra su Alytaus miesto savivaldybės administracija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį, kuria projektui buvo skirtas finansavimas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimo ir kovos su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas “.  

Projektą įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su partneriais VšĮ Alytaus poliklinika ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Alytaus skyriumi.

Projekto tikslas – didinti ankstyvosios intervencijos, specializuoto priklausomybių gydymo, socialinės integracijos bei žemo slenksčio paslaugų prieinamumą ir kokybę.  Projekto įgyvendinimo metu  „Pasitikėjimo kabinete“  buvo atliekami nemokami greitieji ŽIV ir hepatito C, nėštumo, sifilio ir kitų narkotinių medžiagų testai, teikiamos individualios konsultacijos, taip pat esant reikalui buvo teikiama  individuali  pagalba integruojantis į gydymo sistemą, pasinaudojant Alytaus mieste sukurto „žaliojo koridoriaus“ sistema, kuri padeda pacientui greičiau pasiekti gydytoją ir pradėti aktyvaus gydymosi procesą, buvo sudarytos sąlygos narkotikų vartotojams, kurie nenori ar yra nepasirengę atsisakyti švirkščiamųjų narkotikų vartojimo, pasinaudoti žalos mažinimo priemonėmis.

Projektui finansavimą – 206 585,49 Eur – skyrė Europos socialinis fondas.