Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

 

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus, supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles bei paviešintas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ( CVP IS ) arba Centriniame viešųjų pirkimų portale ( CVPP )

Pirkimų skelbimus nuo 2017 m. liepos 1 d. rasite čia :
 
 
 
 
 

2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAI


VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TAISYKLĖS


VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2017 M. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI


VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2017 M. PRADEDAMI VYKDYTI PIRKIMAI

NUSTATYTI LAIMĖTOJAI, SUDARYTOS SUTARTYS


VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS


2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAI


VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2016 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS


2016 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAI


2016 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAI


2016 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS


2015 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAI


2015 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAI

ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS SUTARTYS


PIRKIMŲ ATASKAITA


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2016 M. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. SAUSIO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI


VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. VASARIO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI


VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. KOVO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI


VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. BALANDŽIO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI


VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. GEGUŽĖS MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI


VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. BIRŽELIO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI


VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. LIEPOS MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI


VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. RUGPJŪČIO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI


VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. RUGSĖJO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI


VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. SPALIO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI


VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. LAPKRIČIO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI


VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2015 M. GRUODŽIO MĖN. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI