Skiepai

Skiepai


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 27 d. įsakymu nr. V-471 „Dėl imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ prieš skiepijimo procedūrą pacientas turi būti apžiūrėtas gydytojo, įvertinta jo sveikatos būklė ir, jeigu nėra kontraindikacijų skiepijimui, pacientas siunčiamas skiepijimuisi. Gydytojas išduoda išrašą, kad pacientas sveikas ir skiepyti galima.


LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIUS


Eil.
nr.
Amžius
Vakcina Iki 24 val. 2–3 paros 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 12–15 mėn. 15–16 mėn. 18 mėn. 6–7 metai 11 metų 15–16 metų
1. Tuberkuliozės vakcina   BCG                        
2. Hepatito B vakcina HepB*   HepB         HepB            
3. Kokliušo, difterijos, stabligės vakcina       DTaP   DTaP   DTaP     DTaP DTaP   Tdap
4. B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina       Hib   Hib   Hib     Hib      
5. Poliomielito vakcina       IPV   IPV   IPV     IPV IPV    
6. Pneumokokinės infekcijos vakcina       PCV   PCV      PCV**          
7. Tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina                    MMR**    MMR    
8. Žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina                        

HPV1

HPV2

***

 
9. B tipo meningokokinės infekcijos vakcina         MenB   MenB   MenB**          
10. Rotavirusinės infekcijos vakcina       RV   RV   RV****            

1.Sutrumpinimai: BCG – tuberkuliozės vakcina; HepB – hepatito B vakcina;
DTaP – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės vakcina; Hib – B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; IPV – inaktyvuota poliomielito vakcina; PCV – pneumokokinės infekcijos (polisacharidinė konjuguota) vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina; MenB – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina.
2. HB* pirma dozė turi būti įskiepijama naujagimiui per 24 val. po gimimo.
3. PCV** ir MenB** gali būti skiepijama kartu (vieno vizito metu) su MMR** vakcina.
4. HPV*** skiepijamos tik mergaitės, skiepijimo schemą sudaro dvi HPV dozės (tarp pirmos ir antros HPV dozių turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn. laikotarpis.
5. Skiepijimai atliekami pagal vaistinio preparato charakteristikų santrauką.
6. Prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvus ar kitus atstovus pagal įstatymą būtina informuoti apie vakcinų skyrimą, galimas nepageidaujamas reakcijas į skiepą. Dėl informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti jie turi pasirašyti Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje.
7. Jei vaikas laiku nepaskiepijamas, jam sudaromas individualus skiepijimų kalendorius pagal indikacijas nurodytas vaistinių preparatų charakteristikų santraukose.