Teisinė informacija

Atgal

Teisinė informacija

Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos
VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS