Paslaugos

Atgal

Paslaugos

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikia teisę viešajai įstaigai Alytaus poliklinikai, kodas 190272218, registruotai Naujojoje g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav., verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas:
nuo 2018-04-24
adresu: Naujoji g. 48 Alytaus m., Alytaus m. savivaldybė

Antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros medicinos:

 • Vidaus ligų 
 • Neurologijos
 • Kardiologijos
 • Endokrinologijos
 • Oftalmologijos
 • Otorinolaringologijos
 • Dermatovenerologijos
 • Darbo medicinos
 • Ortopedijos
 • Traumatologijos
 • Akušerijos ir ginekologijos
 • Vaikų ligų
 • Vaikų neurologijos
 • Vaikų alergologijos
 • Chirurgijos
 • Echoskopijos
 • Endoskopijos

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos:

 • Šeimos medicinos
 • Pirminės psichikos sveikatos priežiūros.

Kitą ambulatorinę asmens sveikatos priežiūros:

 • Paliatyviosios pagalbos (suaugusių ir vaikų)
 • Akušerio: akušerio praktikos
 • Slaugos: bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos, sergančių cukriniu diabetu slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose
 • Bendrasias asmens sveikatos priežūros: laboratorinės diagnostikos
 • Odontologijos : bendrosios odontologijos, burnos chirurgijos

Adresu: Lelijų g. 44, Alytaus m., Alytaus m. savivaldybė
 • Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros medicinos: šeimos medicinos
 • Slaugos: bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos
Adresu: Daugų g. 5A, Alytaus m., Alytaus m. savivaldybė
 • Bendrasias asmens sveikatos priežūros: psichiatrijos dienos stacionaro;

Nemokamų paslaugų nomenklatūra, asortimentas, jų teikimo tvarka
Teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Ligonių kasų, teikiamas poliklinikoje turi asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. Pacientas, kreipdamasis dėl nemokamų paslaugų gavimo, turi pateikti Valstybinio socialinio draudimo arba privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimą.
Valstybės laiduojamai (nemokamai) sveikatos priežiūrai taip pat priskiriama:
 • Būtinoji medicinos pagalba
 • Lietuvos Respublikos karių asmens sveikatos priežiūra
 • Papildomai per programas remiama policijos ir kitų vidaus reikalų pareigūnų asmens sveikatos priežiūra
 • Asmenų, sulaikytų policijos, esančių kardomojo kalinimo vietose, nuteistųjų bei pabėgėlių ir nelegalių migrantų asmens sveikatos priežiūra
 • Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, nurodytų Sveikatos draudimo įstatyme, asmens sveikatos priežiūra
 • Asmenų, sergančių ligomis, kurių sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija
 • Asmenų, sergančių tuberkulioze, lytiniu keliu plintančiomis ligomis, AIDS, užkrečiamosiomis, endokrininėmis, psichikos, onkologinėmis ligomis, priklausomybės nuo alkoholio sindromu, narkomanijomis, toksikomanijomis ir kitomis Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyto sąrašo ligomis, bei nėščiųjų asmens sveikatos priežiūra

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyto sąrašo vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kompensuojamų iš privalomojo sveikatos draudimo biudžeto, kompensavimas apdraustiesiems.
Sveikatos priežiūros paslaugų apimtys nurodytos LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintose medicininėse normose.

Nemokamai atliekami tyrimai:
bendras klinikinis kraujo tyrimas, bendras klinikinis šlapimo tyrimas, C reaktyvinio baltymo nustatymas, Gliukozės kiekio kraujyje nustatymas, Cholesterolio kiekio kraujyje, Kalio, Natrio,. Šlapalo, Kreatinino, Gliukozės tolerancijos mėginys, Tepinėlių iš nosiaryklės, makšties, gimdos kaklelio paėmimas ir įvertinimas, SPA (kraujo krešumo rodiklio) nustatymas vartojantiems krešumą mažinančius medikamentus teisės aktais numatytais atvejais.

Kitos nemokamos procedūros: elektrokardiogramos užrašymas; echoskopijos nėščiosioms, rektoromanoskopijos, injekcijos į raumenis ir į veną, vakcinacija (skiepijimas) vaikams ir suaugusiems vykdant Valstybines programas, pirminis žaizdų sutvarkymas ir perrišimai, ausų landų išplovimas, akispūdžio matavimas (pacientams nuo 40 m.), paviršinių svetimkūnių pašalinimas, chirurginių odos ir poodžio pūlinių gydymas, chirurginių furunkulų ir hidradenitų gydymas, danties traukimas ir kt. šeimo gydytojo medicinos normoje numatytos procedūros.

Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems asmenims, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiant į apsilankymų įstaigoje per kalendorinius metus skaičių ir gyvenamąją vietą.
Būtinosios medicinos pagalbos t.y. ligų ir patologinių būklių, kurioms esant medicinos pagalba teikiama nemokamai, sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 “Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ ir jo pakeitimais ir papildymais.

Jei teikiantis skubią medicinos pagalbą specialistas nustato, kad pacientą būtina pervežti į kitą sveikatos priežiūros įtaigą, šį transportavimą turi organizuoti siunčiantis specialistas ar įstaiga. Gydytojas, nukreipiantis pacientą į kitą medicinos pagalbos įstaigą, privalo užpildyti siuntimą.
Mokamų paslaugų nomenklatūra, asortimentas, jų teikimo tvarka

Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms sveikatos priežiūros įstaigose, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš valstybės (savivaldybių) biudžetų ar per sveikatos draudimo sistemą.

Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios suteikiamos poliklinikoje, moka arba patys pacientai (už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys), arba savanoriškojo sveikatos draudimo įstaiga.

Teikiamoms mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms kainos nustatomos vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 1996-03-26 įsakymu Nr. 178 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens priežiūros įstaigose, kainynu Nr. II-96-2 bei Sveikatos apsaugos ministerijos 1999-07-30 įsakymu Nr.357 patvirtintu 1 priedu bei šių įsakymų pakeitimais.

Kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardytos mokamų paslaugų sąraše ir nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, teikiamoms poliklinikoje, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:

 • pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu arba nėra sudaręs sutarties su poliklinika
 • paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pats pacientas. Gali būti atlikti II lygio tyrimai klinikinėje diagnostinėje laboratorijoje, pacientui sutikus juos apmokėti

Sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos asmenims be pilietybės ir užsienio piliečiams, kurie nėra nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

Sudarytų tarpusavio sutarčių pagrindu, privačių įstaigų gydytojų siuntimu pacientams teikiamos paslaugos (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai dantų rentgenogramos ir kt.).

Ne medicinos paslaugoms taikomos įstaigos nustatytos kainos.

Už mokamą paslaugą pacientas pagal patvirtintą įkainį užmoka kasoje, kur jam išduodamas kasos čekis (arba kasos pajamų orderis).

Mokamą tyrimą, procedūrą, paslaugą teikiantys poliklinikos specialistai atlieka tik pacientui pateikus apmokėjimo čekį ir užregistravus šią paslaugą mokamų paslaugų žurnale.

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS