Korupcijos prevencija

Atgal

Korupcijos prevencija

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS DARBUOTOJAI, ATSAKINGI UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

Gyd. Adelė Dimšienė
Tel. (8 315) 56 900
El.p. a.dimsiene@apoliklinika.lt

Kur kreiptis susidūrus su korupcija?
VšĮ Alytau poliklinika siekia, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl raginame susidūrus su korupcija kreiptis į:

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS DIREKTORIAUS M. JASAIČIO KREIPIMASIS ANTIKORUPCINE TEMA

VYRIAUSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS REZOLIUCIJA KS-73 "Dėl dovanų ir neatlygintinų paslaugų"

ATASKAITA DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE PRIEMONIŲ 2017-2019 METŲ PROGRAMA

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE PRIEMONIŲ 2017-2019 METŲ PLANAS

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS ELGESIO KODEKSAS

Agitacinė medžiaga (STT pateikti videoklipai)
Agitacinė medžiaga (STT pateikti videoklipai)

IŠTRAUKA IŠ VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ (NEMOKAMOS PROCEDŪROS)

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ (MOKAMOS PROCEDŪROS)

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO

NUSIKALSTAMA VEIKLA, ELGESIO TAISYKLĖS

INFORMACIJA APIE BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ UŽ NUSKALSTAMAS KORUPCINES VEIKAS

2020 M. PACIENTO (JO ATSTOVO) TEISIŲ IR PAREIGŲ ĮGYVENDINIMO APRAŠAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2020-2022 METAMS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2020-2022 METAMS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKOS

INFORMACIJA PAGL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO TVARKA

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKA

PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA UŽ 2020 M.