Informacija pacientams

Atgal

Informacija pacientams

Čia pateikiama aktuali informacija pacientams

POLIKLINIKOS DARBO LAIKAS

Poliklinika dirba kiekvieną darbo dieną nuo 7.00 iki 20.00, šeštadieniais nuo 9.00 iki 14.00 val.

Šeštadieniais poliklinikoje nuo 9.00 iki 14.00 val. dirba

  • vaikų ligų gydytojas
  • vidaus ligų arba šeimos gydytojas
  • gydytojas odontologas

Po poliklinikos darbo valandų, nedarbo ir švenčių dienomis būtinoji pagalba pacientams teikiama Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje.

GYDYTOJŲ IŠKVIETIMO Į NAMUS TVARKA

Gydytojų iškvietimai į namus registruojami:

  • Pas vaikų gydytojus

- darbo dienomis nuo 7.30 iki 12.00 220 kabinete, tel. (8 315) 36 603, 39 886, mob. tel. 8 698 27 348.

  • Pas suaugusiųjų gydytojus

- darbo dienomis nuo 7.00 iki 12.00 220 kabinete, tel. (8 315) 36 603, 39 886, mob. tel. 8 698 27 348.

REGISTRUOJANTIS PAS GYDYTOJĄ REIKIA PATEIKTI
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

NUKREIPIMAI PAS ANTRINIO IR TRETINIO LYGIO SPECIALISTUS
Pas antrinio ir tretinio lygio specialistus pacientai nukreipiami pirminės sveikatos priežiūros gydytojų siuntimais

Būtinoji pagalba
Būtinoji pagalba teikiama visiems piliečiams, kurie kreipiasi į VšĮ Alytaus polikliniką, būtinosios pagalbos kabinete Nr. 118 - suaugusiems, kabinete Nr. 250 - vaikams.  Su būtinosios pagalbos teikimo tvarka galima susipažinti sekretoriate, pas padalinių vadovus.
VšĮ Alytaus poliklinikos vidaus tvarkos taisyklės
Su VšĮ Alytaus poliklinikos vidaus tvarkos taisyklėmis galima susipažinti registratūros informacijoje, sekretoriate, pas padalinių vadovus.
Skundai ir pasiūlymai
Piliečiai skundus ir pasiūlymus gali reikšti žodžiu ar raštu padalinių vadovams (skyrių vedėjoms, vyresniosioms slaugytojoms) ir administracijai. 
Asmens sveikatos istorija
Asmens sveikatos istorija (AMBULATORINE KORTELĖ F 025/a) yra gydymo įstaigos privalomas dokumentas, kuris pildomas bei saugomas nustatyta tvarka.