Straipsniai

Straipsniai

Čia pateikiami aktualūs straipsniai apie mūsų įstaigą: 

Profilaktikos skyriaus teikiamos paslaugos

Profilaktikos skyrius yra vienas iš VšĮ Alytaus poliklinikos padalinių. Šiame skyriuje teikiamos mokamos paslaugos ir išduodamos įvairios paskirties pažymos. Čia tikrinami asmenys, norintys įsidarbinti ar jau dirbantys, vairuotojai mėgėjai ir profesionalai, norintys stoti mokytis ar gauti licencijas darbui, taip pat išduodamaos pažymos, norintiems vykti į užsienį ar naudotis šaunamuoju ginklu ir dar kitos paskirties pažymos. Profilaktikos skyriuje yra visa reikalinga įranga ir dirba visų specialybių gydytojai, todėl profilaktinį tikrinimą galima atlikti vienoje vietoje, paciento nesiunčiant konsultacijoms į kitas gydymo įstaigas. Tik retais atvejais asmuo siunčiamas konsultacijai į ligoninę pas gydytoją endokrinologą arba kardiologą diagnozei patikslinti, o gydytojai neurologas, oftalmologas, otorinolaringologas, dermatovenerologas atvyksta į profilaktikos skyrių, taip sutaupydamas laiką mūsų pacientams. Gydytojai psichiatrai besitikrinančius profilaktiškai irgi priima atskira eile, todėl nereikia laukti bendroje eilėje su ligoniais.Priimame visus pacientus be jokios išankstinės registracijos. Taip bandome kuo greičiau, bet kokybiškai atlikti profilaktinius patikrinimus, reglamentuotus sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir vyriausybės nutarimais. Juose nurodyta, kokie specialistai turi tikrinti dirbantįjį ir kokius tyrimus privalu atlikti.

Dirbančiųjų skirtingomis profesinės rizikos sąlygomis, skiriasi ir profilaktinio tyrimo mąstai, todėl ir tikrinimas užtrunka nuo valandos iki pusdienio. Profilaktikos skyriuje atliekami rutininiai tyrimai, o dirbantiesiems kenksmingose ir pavojingose darbo sąlygose atliekami dar ir papildomi tyrimai. Iš rutininių tyrimų atliekami. kraujo, šlapimo, elektrokardiograma, krūtinės ląstos rentgenograma, jeigu nebuvo atlikta per paskutinius dvejus metus. Dirbantiesiems triukšme virš 80 dB tikrinama klausa ir atliekama audiograma, dirbant su teleterminalais arba, kur yra padidėjusi regėjimo įtampa, yra nustatomas regėjimo aštrumas, akiplotis, matuojamas akispūdis. Vairuotojams būtinai atliekamas spalvinio jutimo tyrimas., kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas. Vykstantiesiems į kai kurias užsienio šalis, pacientai yra tiriami dėl užkrečiamų ligų ir atliekami ŽIV bei TPHA tyrimai.

Galutinę išvadą dėl darbuotojo profesinio tinkamumo: „dirbti gali“, “dirbti negali“ arba „dirbti gali, bet ribotai“, pasirašo darbo medicinos gydytojas arba šeimos gydytojas, išklausęs36 valandas darbo medicinos kursą, atnaujindamas žinias kas 5 metai, kaip reikalaujama SAM įsakyme. Išvada dėl tinkamumo kokrečiai tam darbui teikiama, laikantis SAM įsakymo 2000-05-31 Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo 2009-12-29 d. Nr. V-1072. Šiame įsakyme išvardintos ligos ir sveikatos problemos, kurioms esant draudžiama dirbti profesinės rizikos sąlygomis. Jame nurodyta ir profilaktinių tikrinimų periodiškumas. Tačiau darbdavys gali siųsti savo darbuotoją ir neeilinio sveikatos tikrinimo po sunkių traumų, operacijų, po ilgo nedarbingumo ir kitais atvejais. Taip pat, pablogėjus sveikatai, gali kreiptis ir pats darbuotojas. Dėl neįgaliųjų asmenų ar asmenų, netekusių dalies darbingumo, galimybės dirbti konkretų darbą, spendžiame gavę Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos rekomendacijas.

Po periodinio profilaktinio sveikatos patikrinimo surašomas protokolas, kuriame pateikiamos išvados dėl darbuotojų darbingumo. Protokolas ir užpildytos asmens medicininės knygelės atiduodamas darbdaviui. Už tai, kad įstaigoje dirbtų sveikatą pasitikrinę asmenys atsako tos įstaigos darbdavys, jis turėtų pagal savo kompetenciją užpildyti darbuotojams įsidarbinant - medicininę pažymą (F Nr. 047/a), o dirbantiesiems - Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą, F Nr. 048/a). Šiose pažymose būtina nurodyti kenksmingus ir pavojingus darbo aplinkos veiksnius konkrečioje darbo vietoje. Tikrinimo mąstai ir tikrinimo kaina priklauso nuo nurodytų veiksnių.

Norėtume priminti, kad profilaktikos skyrius nėra diagnostikos skyrius. Profilaktinio sveikatos tikrinimo tikslas yra įvertinti, ar įsidarbinantis asmuo ir darbuotojas gali dirbti konkretų darbą kokrečiomis profesinės rizikos sąlygomis; taip pat nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka sveikatos normas, taikomas vairuojantiems tam tikros kategorijos transporto priemones; ar asmuo pagal esamą sveikatos būklę gali naudotis šaunamuoju ginklu ir t.t. Jeigu profilaktinio sveikatos tikrinimo metu, pacientas skundžiasi kokiu nors sveikatos sutrikimu arba randami pakitimai tyrimuose, visada nukreipiamas pas savo šeimos gydytoją detalesniam ištyrimui, ir tik po to rašoma galutinė išvada dėl tinkamumo dirbti tam tikrą darbą. Norėtume kuo anksčiau išaiškinti darbuotojus, kurie negali dirbti kenksmingose ir pavojingose darbo sąlygose. Gaila, kad tikrinantis sveikatą, pacientai sakosi esą sveiki ir taip sunku užkirsti kelią profesinėms ligoms pradinėje stadijoje. Dalinai suprantame ir darbuotojus, nes nustačius profesinę ligą, kenksmingose sąlygose, sukėlusiose šį negalavimą, dirbti neleidžiama.

Kviečiame įmonių direktorius sudaryti sutartis su profilaktikos skyriumi dėl periodinių profilaktinių sveikatos tikrinimų. Siekiant tolygiai paskirstyti darbą, kad nebūtų eilių, profilaktinių tikrinimų grafikas sudaromas metams. Suteikiame galimybę įmonėms pasirinkti patogų patikrinimų laiką ir trukmę. Kadangi mūsų laboratorija yra pajėgi atlikti daugumą tyrimų, kviečiame darbdavius atlikti papildomus tyrimus savo dirbantiesiems. Galėtume ištirti cholesterolio ir jo frakcijų kiekį kraujyje, trigliceridus, nustatyti gliukozės kiekį nevalgius, dirbantiesiems su kenksmingomis cheminėmis medžiagomis atlikti kepenų fermentų tyrimus. Aišku šiuos tyrimus mokamai gali pasidaryti ir pats bent kokio amžiaus pacientas, norintis detaliau išsitirti savo sveikatą.

Skyriaus vedėja Valda Kvedaravičienė

Všį Alytaus poliklinikos Psichikos dienos stacionaras
Psichikos sveikatos stiprinimas – arčiau namų ir šeimos
Brangūs alytiškiai, Psichikos dienos stacionaras – tai puikus psichikos sveikatos stiprinimas arčiau namų ir šeimos! Tai puiki galimybė atrasti sielos ramybę, nurimti, apmąstyti ir atrasti kaip susitvarkyti chaosą savo gyvenime, kaip susigrąžinti tikėjimą ateitimi, kaip surasti geriausius sprendimus kaip neviltį, bejėgiškumą, skausmą transformuoti į vidinę ramybę, džiaugsmą, stabilumą, vientisumą, o gal būt net atgaivinti svajones.

Mūsų įstaigos teikiamos paslaugos – tai profesionali psichosocialinė pagalba orientuota į paciento norų ir poreikių vertinimą, padedant suvokti savo galimybes gyvenimo ir asmeninėje srityse. Ši paslauga prieinama tiek lėtinių psichikos sveikatos sutrikimų turintiems pacientams, tiek visiems, kurie esate patyrę nepakeliamą skausmą, liūdesį, netektį, skyrybas ar kitas jūsų gyvenimą sukrėtusias situacijas. Atminkite tik drąsūs, protingi ir kritiški sau žmonės laiku suvokia, kad jiems reikalinga pagalba. Pagalbos kreiptis išdrįsta tik drąsieji, ir tie, kuriems rūpi jų artimieji. Jeigu jums sunku, sudėtinga jei pavargote nuo gyvenimo rūpesčių, didelio tempo ir reikalavimų – išdrįskite laiku kreiptis – mūsų komanda pasiruošusi jums padėti. Jūs tikrai nesate vienas, jūsų situacijoje tikrai yra išeitis, išdrįskite ją rasti.

„Jūsų situacijoje tikrai yra išeitis, išdrįskite ją rasti“


Psichikos dienos stacionaro komandos siekiami rezultatai – geri personalo ir pacientų santykiai, namų aplinkos atmosfera, maksimalus užimtumas pagal galimybes ir poreikius, minimaliai varžantis režimas, adekvatus medikamentinis gydymas, šeimos įjungimas į reabilitacijos programą.

Dienos stacionaras skirtas lankyti pacientams, kurie nori išlikti namų aplinkoje ir neatitrūkti nuo šeimos reikalų, bet kuriems reikalingas gydymas stacionare. Čia atvykusieji skatinami neprarasti savarankiškumo, kasdienio gyvenimo, psichologinio bendravimo, buitinių ir darbinių įgūdžių. Mokymų, konsultacijų metu mokomi atpažinti ir įveikti krizes, sužinoti aktualias gydymo ir reabilitacijos naujienas. Padedama prisitaikyti visuomenėje, gerinami bendravimo ir socialiniai įgūdžiai.

„Padėti kitam – vadinasi padėti pačiam sau“

Psichikos dienos stacionaras pacientams teikia paslaugas darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. Ilgiausia gydymo trukmė – 30 darbo dienų. Reikalui esant suteikiamas nedarbingumo pažymėjimas, išrašomi bei tęsiami kompensuojami vaistai.

Pacientai, norintys gydytis Psichikos dienos stacionare, pirmiausia turi kreiptis į gydytoją psichiatrą arba šeimos gydytoją. Su gydytojo psichiatro siuntimu pacientai į Psichikos dienos stacionarą priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. Su savimi atvykstant būtina turėti asmens dokumentą, sveikatos draustumą patvirtinantį dokumentą;

Dalyvaudami grupėse pasidalinsite savo problemomis su kitais, atrasite naujus tų problemų sprendimo būdus, įgysite naujos patirties. Savipagalbos grupėse turėsite puikią galimybę padėti kitam – vadinasi padėti pačiam sau. Grupėje keisimės patirtimi, savo išgyvenimais ir jausmais. Sieksime kartu nugalėti iškylančias problemas ir sunkumus, išgyvenant kartu nelengvoje kasdienybėje.

Esant reikalui gydytojas psichiatras gali skirti psichologinį ištyrimą - įvertinimą. Psichologas konsultuoja pacientą, naudodamas įvairias psichologines metodikas. Paciento ir psichologo pokalbiai konfidencialūs, todėl tyrimų rezultatus gali sužinoti tik pats pacientas.

Meniniai užsiėmimai – tai nuostabus būdas geriau išreikšti ir tuo pačiu pažinti save, jaustis suprastiems ir įvertintiems, sustiprinti pasitikėjimą savimi. Užsiėmimų metu dirbama su įvairiomis technikomis. Svarbiausia – pats procesas, jokie meniniai įgūdžiai nereikalingi, nieko nereikia žinoti ar mokėti. Dalyvauti gali visi.

Fizinio aktyvumo skatinimo grupė - tai gera sveikatos stiprinimo galimybė. Būdamas geros fizinės formos, žmogus daug lengviau įveikia stresus bei slogią nuotaiką.
Psichikos dienos stacionare šiuo metu dirba tokių specialistų komanda:
 • gydytojas psichiatras,
 • medicinos psichologas–psichoterapeutas,
 • psichikos sveikatos slaugytojas,
 • socialiniai darbuotojai,
 • muzikos užimtumo specialistas,
 • tapymo ant vandens užimtumo specialistas,
 • fizinio aktyvumo skatinimo užimtumo specialistas,
 • bei įvairių menų užimtumo specialistė.
 • Psichikos dienos stacionare teikiamos paslaugos:
 • Gydytojo psichiatro,
 • Individualios psichologo–psichoterapeuto konsultacijos,
 • Socialinio darbuotojo individualios konsultacijos,
 • Autogeninės relaksacijos,
 • Vizualinės relaksacijos,
 • Šviesos terapijos;
Psichosocialinės reabilitacijos:

 • Dailės terapijos;
 • Tapyba ant vandens;
 • Judesio terapijos;
 • Muzikos terapijos;
 • Bendravimo grupė;
 • Užduočių grupė;
 • Kompiuterinio raštingumo mokymas;
 • Biblioterapijos;
 • Psichoedukacijos;
 • Filmų terapijos;
 • Socialinių įgūdžių lavinimo grupė;
 • Nemokami šilti pietūs;
Iškilus klausimų ar norint registruotis į Psichikos dienos stacionarą, prašoma skambinti darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. tel. Nr. (8 315) 52220.
Patarimai keliautojams: pasiskiepykite, negerkite vandens iš čiaupo ir apdairiai rinkitės maistą

Artėjant atostogų metui, vertėtų iš anksto pasirūpinti savo sveikata, kad poilsio nesugadintų įvairūs sveikatos sutrikimai. Prieš vykdamas į kelionę kiekvienas žmogus turėtų sužinoti apie užkrečiamųjų ligų riziką.Vykstant į svečias šalis, kur kyla grėsmė užsikrėsti įvairiomis užkrečiamomis ligomis, vertėtų pasiskiepyti. Iki kelionės likus 4-6 savaitėms, rekomenduojama pasikonsultuoti su šeimos gydytoju ar užsukti į skiepų 246 kab.dėl reikalingų skiepų , prieš tai atsižvelgiant į tokius kriterijus kaip keliaujama šalis, kelionės trukmė, keliautojo amžius, sveikatos būklė, ankščiau atlikti skiepai.
Keliautojams skiepai skirstomi į :

Planinius - difterija, stabligė, kokliušas, hepatitas B, tymai, epideminis parotitas, raudonukė, B tipo haemophilus influenzae, tuberkuliozė, poliomielitas.

Rekomenduojamus - gripas, hepatitas A+B, pneumokokinė infekcija, erkinis encefalitas, rotavirusinė infekcija, vėjaraupiai, vidurių šiltinė, žmogaus papilomos viruso infekcija.

Privalomus - geltonasis drugys.

Norite saugiai keliauti – pasiskiepykite.

Kaip galima apsisaugoti nuo klastingos ligos - gimdos kaklelio vėžio?

Tikriausiai daugeliui iš mūsų teko girdėti apie gimdos kaklelio vėžį, – jo sukėlėjas žmogaus papilomos virusas (ŽPV). ŽPV infekcija užsikrečia apie 80 proc. moterų kažkuriuo savo gyvenimo laikotarpiu. Nors virusu užsikrečia dauguma moterų, tačiau gerai, kad tik daliai šis virusas tampa lėtine infekcija ir sukelia ikivėžinius ir vėžinius pokyčius gimdos kaklelyje. Statistiniai duomenys apie sergamumą ir mirtingumą nuo gimdos kaklelio vėžio visame pasaulyje verčia susimąstyti ne tik sveikatos politikus, bet ir kiekvieną asmeniškai. Pagal sergamumą gimdos kaklelio vėžiu Lietuva yra tarp pirmaujančių visoje Europoje. Pagal mirštamumą nuo gimdos kaklelio vėžio iš visų Europos Sąjungos šalių Lietuva užima antrąją vietą po Rumunijos.

Lietuvoje gimdos kaklelio vėžys (GKV) užima antrą vietą tarp moterų onkologinių susirgimų (po krūties vėžio). GKV dramatiškai jaunėja ir didžiausias sergamumas tarp 35–49 m. amžiaus moterų. Per vienus metus netenkame apie 300 šio jauno amžiaus moterų.

Lietuvoje atlikti tyrimai įrodė, kad kas ketvirta moteris yra infekuota onkogeniais ŽPV tipais. Užsikrėtimo paplitimas labai priklauso nuo amžiaus – didžiausias paplitimas stebimas jauname 18–24 m. amžiuje. Tačiau net ir tarp penkiasdešimtmečių šis virusas aptinkamas apie 10%. Tai virusas, kuris labai skaudžiai gali paliesti kiekvienos šeimos gyvenimą.

Užsikrėtus ŽPV nėra jokių simptomų ir moteris nežino, jog yra užsikrėtusi. Tačiau net ir nustačius virusą pakeisti nieko negalima, nes specifinio gydymo nuo ŽPV nėra. Skirtingai nuo kitų ligų, moteris ir ankstyvose vėžio stadijose nejaučia jokių klinikinių simptomų ir todėl liga dažniausiai diagnozuojama jau išplitusi – III–IV stadijos. Dėl šios priežasties būtina imtis priemonių, kurios padėtų užbėgti tokiai problemai už akių. Užkirsti kelią gimdos kaklelio vėžį sukeliančio viruso patekimui į organizmą galima skiepas. „Vakcinos nuo gimdos kaklelio vėžio vadinamos „amžiaus vakcinomis“. Tai didžiulis mokslo laimėjimas.

Skiepijimas nuo gimdos kaklelio vėžio kartu su gimdos kaklelio ląstelių citologiniu (PAP) tyrimu šiuo metu yra efektyviausios priemonės, padedančios išvengti klastingos ligos – gimdos kaklelio vėžio. Tokiu būdu siekiama prisidėti, kad ši liga nebežudytų moterų pačiame gražiausiame jų gyvenimo laikotarpyje.

Sausio pabaigoje minima gimdos kaklelio vėžio prevencijos savaitė. Šia proga specialistai diskutuoja, kaip kovoti su šia klastinga liga, o visos moterys ir mergaitės dar kartą raginamos pasirūpinti savo sveikata ir padaryti viską, kad ši liga aplenktų jūsų gyvenimą.