Skelbimai

Atgal

Skelbimai

 
 

Vadovaujantis Darbo kodekso 169 straipsnio 1 dalimi Viešojoje įstaigoje Alytaus poliklinikoje privalo būti sudaryta darbo taryba. Kandidatus į darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai. Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, išskyrus rinkimų komisijos narius (Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip šešis mėnesius. Darbo tarybos nariais negali būti darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys). Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą. Kandidatus siūlyti nuo kovo 15 iki kovo 26 d., rašytinius pasiūlymus nešti į Administraciją (6 – ame aukšte) Direktoriaus pavaduotojai medicinai Elvinai Machankovienei. (pasiūlymo-sutikimo forma)

2021 m. kovo 8 d. Nr. V-70 Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo tarybos rinkimų komisija, kurios prievolė organizuoti ir vykdyti darbo tarybos rinkimus.

Rinkimų komisija sudaryta iš penkių asmenų:

1. Elvina Machankovienė, Direktoriaus pavaduotoja medicinai

2. Evelina Butkevičiūtė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji specialistė

3. Janutė Šmitienė, Vidaus ligų skyriaus vedėja-vidaus ligų gydytoja

4. Jurgita Turauskienė, Vidaus ligų skyriaus vyresnioji bendruomenės slaugytoja

5. Asta Mockevičienė, Vaikų ligų skyriaus vyresnioji bendruomenės slaugytoja

Dėl iškilusių klausimų prašome kreiptis į komisijos narius.