PROJEKTAS „INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS ALYTAUS MIESTE“

  • Titulinis
  • PROJEKTAS „INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS ALYTAUS MIESTE“
Atgal

PROJEKTAS „INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS ALYTAUS MIESTE“

 

PROJEKTAS „INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS ALYTAUS MIESTE“

 https:/www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/patvirtintos_priemones/integrali-pagalba-i-namus

VšĮ Alytaus poliklinika 2016 m. gegužės 16 d. pasirašė su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra projekto „Integrali pagalba į namus Alytaus mieste" finansavimo ir administravimo sutartį ” Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0010.

Projekto tikslas – plėtoti integruotos pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinės pagalbos šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis, prieinamumą ir kokybę. Projekto trukmė –  5m.6  mėnesiai (nuo 2016.05.02 iki 2021.10.31)

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0010 “Integrali pagalba į namus" sąlygų aprašą.

Europos Sąjungos lėšomis dengiamos medicininio personalo teikiamų paslaugų kaštai, o socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų veikla finansuojama iš valstybės specialiųjų tikslinių  dotacijų per Alytaus miesto savivaldybę (Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589) (VIIII skirsnis, 34 str. 4 d.). Tik panaudojant Europos Sąjungos, valstybės ir teisės aktais numatytą asmens priemoką yra galimybė asmenims, kuriems nustatyti nuolatinės slaugos poreikiai ( I-II lygio), gauti integralios pagalbos paslaugas namuose.

Paslaugų teikėjas - VŠĮ Alytaus poliklinika. Integralios pagalbos paslaugos teikiamos Alytaus miesto gyventojams. Veiklas vykdo 21 slaugos specialistas: 5 slaugytojai, 13 slaugytojo padėjėjų, 1 kineziterapeutas, 1 masažistas, 1 ergoterapeutas. Socialines paslaugas teikia 23 darbuotojai. Iš viso 44 darbuotojai. Suformuotos 5 mobilios komandos, kurių kiekviena aptarnauja 16 asmenų. Projekto vykdymo metu integralią pagalbą nuolat gauna 80 gavėjų, vidutiniškai 4,0 val. per dieną,  5 dienas per savaitę. Esant poreikiui, taikoma suminė darbo laiko apskaita ir sudaroma galimybė suteikti paslaugas ir šeštadieniais.