Įgyvendintas ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimo tuberkulioze sergantiems asmenims projektas

Atgal

Įgyvendintas ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimo tuberkulioze sergantiems asmenims projektas

2023-08-09

 

Įgyvendintas ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimo tuberkulioze sergantiems asmenims projektas

2018 m. rugsėjo 10 d. Europos socialinio fondo agentūra su Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su partneriu VšĮ Alytaus poliklinika, pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį, kuria projektui „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims“  buvo skirtas finansavimas pagal 2014-2020 m.  Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 priemonę „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“.          
Projekto tikslas – mažinti Alytaus miesto gyventojų sergamumą tuberkulioze, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Siekiant paskatinti asmenis atvykti į DOTS kabinetą ir sėkmingai baigti gydymą, projekto įgyvendinimo metu, tuberkulioze sergančiam asmeniui buvo teikiama socialinė parama (dalinami maisto talonai – 9 Eur/sav., kompensuojamos  kelionės išlaidos į ir iš DOTS kabineto) ambulatorinio gydymosi laikotarpiu.     

 

 Projektui finansavimą – 15 763,09 Eur – skyrė Europos socialinis fondas.  

 Finansų ir investicijų skyriaus informacija