Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022-2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusias su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu

Atgal

Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022-2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusias su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu

2022-07-19

 

Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-642 „ Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022-2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusias su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ VšĮ Alytaus poliklinika sudarė sutartį dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo projekto Nr. SRF-SIĮ-2022-1-00542 “VšĮ Alytaus poliklinika valdomo dienos psichikos centro lankytojų fizinio aktyvumo skatinimas“, kurį administruoja VšĮ Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto metu bus įsigyti 9 lauko treniruokliai. Projekto metu per 6 aktyvius užimtumo mėnesius fizinio aktyvumo veiklose dalyvaus beveik 200 žmonių. Fizinio aktyvumo veiklos vyks pavasario, vasaros laikotarpiu (esant palankioms oro sąlygoms). Planuojama, kad projekto metu iš viso bus suorganizuota 240 val. fizinio aktyvumo treniruočių ir užsiėmimų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-09-01 – 2023-09-30.

Projekto įgyvendinimo vieta: VŠĮ Alytaus poliklinikos Psichikos dienos stacionaras, Daugų g. 5, Alytus.

Projekto tikslinė grupė - asmenys su proto negalia. Siekiama, kad dienos centro lankytojai galėtų kuo reguliariau vykdyti fizinio akytumo veiklas sukurtoje aplinkoje.

Tikslas: Sudaryti sąlygas fiziniam aktyvui proto negalią turintiems asmenims ir užtikrinti jų fizinį aktyvumą visos dienos metu.

Uždaviniai: Lauko sporto įrangos įsigijimas ir įveiklinimas.

Laukiami kokybiniai projekto rezultatai:

1)      Dienos centro paslaugų kokybės gerinimas;

2)      Fizinės saviraiškos ir užimtumo kokybės gerinimas;

3)      Fizinio užimtumo žmonėms su proto negalia praktikos kūrimas Alytaus mieste.

 Numatomas poveikis tikslinėms grupėms:

1)      Pagerėjusi dienos centro lankytojų fizinė ir emocinė būsena;

2)      Išaugęs produktyvumas ir savivertė;

3)      Pakitusi fizinė forma, pagerėję fiziniai ištvermingumo rodikliai;

VšĮ Alytaus poliklinika, įgyvendindama šį projektą, sudarys geresnes sąlygas lankytojams savo infrastruktūroje, prisidės prie Alytaus miesto gyventojų sveikatinimo, įgis papildomos patirties ir praktikos darbui su neįgaliaisiais.