Prisirašyti prie Alytaus poliklinikos jau galite internetu!

Atgal

Prisirašyti prie Alytaus poliklinikos jau galite internetu!

2022-01-19

Prisirašyti prie Alytaus poliklinikos jau galite internetu
Kaip tai padaryti?
☑ Norint prisirašyti prie Alytaus poliklinikos internetu, reikia paspausti nuorodą arba įrašyti interneto adresą https://manosveikata.spi.is/healthInstitution/19
Taip pat galima įeiti ir per http://www.apoliklinika.lt pasirinkus viršuje „Elektroninė registracija“.
Atsidaro langas, kuriame prašoma prisijungti per El. valdžios vartus.
☑ Atlikus prašomus prisijungimo žingsnius, atsidaro prisirašymo langas su paciento duomenimis.
☑ Pasirinkus „Prisirašymas“, paskui „Prisirašyti prie PSPĮ“, atsidaro langas, kuriame reikia nurodyti savo el. paštą, mobiliojo telefono numerį. Paspaudus trikampėlį, dešinėje iš sąrašo išsirinkti gydytoją, pas kurį (-ią) norite gydytis. Prie gydytojo (os) pavardės turi būti parašytas laisvų vietų kiekis. Jeigu apylinkė suformuota, šio gydytojo (os) nepavyks pasirinkti.
☑ Paspaudus apačioje „taisyklėmis“, galima susipažinti su prisirašymo prie įstaigos ir pasirinkto gydytojo taisyklėmis, taip pat būtina uždėti varnelę, kad su jomis sutinkate. Prisirašymą reikia patvirtinti el. parašu paspaudus „Pasirašyti el. parašu“. Atlikti kitus prašomus žingsnius.