KEIČIASI FORMOS 094/A „MEDICININĖ PAŽYMA DĖL NEATVYKIMO Į DARBĄ, DARBO BIRŽĄ AR UGDYMO INSTITUCIJĄ“ PASKIRTIS!

Atgal

KEIČIASI FORMOS 094/A „MEDICININĖ PAŽYMA DĖL NEATVYKIMO Į DARBĄ, DARBO BIRŽĄ AR UGDYMO INSTITUCIJĄ“ PASKIRTIS!

2019-08-13

     LR Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad nuo 2019-09-01 pakeista formos 094/a („Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“) paskirtis, atsisakant jos teikimo ugdymo institucijoms, todėl gydytojai formos Nr. 094/a ugdymo įstaigoms dėl mokinio ugdymo įstaigoje praleistų dienų pateisinimo pagrindimo neturi išduoti.
     Taip pat, iki 2019-09-01 galiojančioje formoje Nr.094/a nėra skirtos fizinio krūvio po ligos ribojimui nurodyti, o sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančiuose teisės aktuose šiuo metu nenustatytas reikalavimas gydytojams pateikti informaciją mokykloms apie fizinio krūvio ribojimą po mokinio ligos.
Vieną kartą per metus asmens sveikatos priežiūros įstaigose atlikus privalomą profilaktinį mokinio sveikatos tikrinimą, elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje užpildomas Vaiko sveikatos pažymėjimas, kuriame įrašomi nustatyti duomenys (tame tarpe ir fizinio ugdymo grupė), išvados ir rekomendacijos švietimo ir kitai ugdymo įstaigai.