Pradedamas įgyvendinti Alytaus poliklinikos teikiamų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimo ir kokybės gerinimo projektas

Atgal

Pradedamas įgyvendinti Alytaus poliklinikos teikiamų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimo ir kokybės gerinimo projektas

2019-07-18

 

Centrinė projektų valdymo agentūra ir VšĮ Alytaus poliklinika pasirašė paramos sutartį Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-11-0002, kuria projektui skiriamas finansavimas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto – socialinės įtraukties didinimo ir kovos su skurdu  Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 priemonę – pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas. Bendras projekto biudžetas 466.768,66 Eur. Įgyvendinant projektą bus suremontuotos VšĮ Alytaus poliklinikos IV aukšto, moterų konsultacijos, taip pat filialo esančio adresu Lelijų g. 44 patalpos, atnaujinta medicininė įranga, reikalinga vaikų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai bei sveikam senėjimui, įsigytos transporto priemonės, baldai bei kompiuterinė technika. Projekto trukmė 12 mėn.

Projekto „Alytaus poliklinikos teikiamų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas ir kokybės gerinimas“ tikslas– didinti VšĮ Alytaus poliklinikos  teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Įgyvendinus projektą pagerės pirminės asmens sveikatos priežiūros  paslaugų prieinamumas ir kokybė, pagerės poliklinikos darbuotojų darbo sąlygos, mažės Alytaus miesto gyventojų sergamumas. Įgyvendintas projektas prisidės prie Alytaus miesto savivaldybės gyventojų pasitenkinimo pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis, gyventojai galės gauti kokybiškas ir savalaikes sveikatos priežiūros paslaugas, pagerės gyvenimo kokybė, mažės socialinė atskirtis ir atotrūkis tarp šalies miestų ir rajonų.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

VšĮ Alytaus poliklinikos informacija